Kierownik Zakładu:
dr hab. Leszek Drong

Pracownicy Zakładu:
dr Anna Malinowska (adiunkt)
dr Agnieszka Kliś-Brodowska (adiunkt)
dr Karolina Lebek (adiunkt)
dr Marcin Sarnek (adiunkt)
dr Tomasz Gnat (adiunkt)
mgr Magdalena Bednorz (asystent naukowo-dydaktyczny)
mgr Marta Gorgula (asystent naukowo-dydaktyczny)
mgr Małgorzata Furgacz (asystent naukowo-dydaktyczny)
mgr Aleksandra Musiał (asystent naukowo-dydaktyczny)

Doktoranci:

mgr Jacek Wandzel

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec