H/Story https://knhstory.wordpress.com/

  1. Kim jesteśmy?

Historia bez jej opowiadania i bez narracji nie istnieje. Ta oczywistość była inspiracją do powstania w roku 2013 koła naukowego, którego członkowie zajmowaliby się tematyką na styku nauk historycznych i literaturoznawstwa. Działając już od ponad czterech lat, jesteśmy kołem młodych (i młodych duchem) badaczek i badaczy, których naukowe pasje ogniskują się wokół szeroko rozumianych połączeń pomiędzy tymi dwiema dziedzinami, sięgając również w stronę historiografii, historii i teorii literatury, kulturoznawstwa, psychologii i socjologii, ale i medycyny oraz biologii. Łączy nas zainteresowanie sposobami opowiadania i rozpowszechniania historii, jej fałszowania i odfałszowania, wykorzystywania i manipulowania nią w kulturze, kwestie płci kulturowej w ujęciu historycznym oraz traktowanie narracji historycznej jako tekstu. Innymi słowy, jesteśmy przekonani, że historia jest pełna fascynujących opowieści, których znaczenia nie tylko leżą u podstaw różnych tożsamości i kultur, ale które nabierają dodatkowych wartości przez zestawienie historii z innymi obszarami badań.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec