http://www.sprint-search.us.edu.pl/

Kierownik: dr Marcin Sarnek

Głównym celem działalności Centrum Badań Narracji Interaktywnych jest zintensyfikowanie i koordynacja prowadzonych przez pracowników i doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach badań naukowych nad nowymi formami narracji oraz interdyscyplinarnych badań naukowych nad rozrywką interaktywną i pokrewnymi dziedzinami kultury. Centrum ma również stanowić zaplecze badawcze i metodyczne programu studiów Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i  oprogramowania (SPRINT-WRITE) i wspierać dydaktykę prowadzoną w ramach tego programu studiów poprzez m.in. koordynowanie nauczania przedmiotów specjalistycznych, prace nad programami nauczanych przedmiotów, zapewnienie opieki naukowej nad powstającymi w ramach tych studiów prac dyplomowych.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec