W tomie Nature(s): Environments We Live By… autorzy o rozmaitych badawczych zainteresowaniach proponują czytelnikom wyprawę na łono Natury odzwierciedlonej w tekstach i zjawiskach kulturowych. Podczas gdy jedni badacze podejmują tematy dobrze już znane, takie jak zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, inni wybierają mniej uczęszczane ścieżki. Czytelnicy mogą się więc spodziewać częstej zmiany perspektywy i wielości metod interpretacyjnych.

Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza poświęcona jest środowiskom naturalnym i ekosystemom, które znalazły swą literacką reprezentacje (m.in. w powieściach J.M. Coetzeego i Alejo Carpetiera; w opowiadaniu Niedźwiedź Williama Faulknera czy w poezji Teda Hughesa). Druga część Nature(s)…zawiera analizy skupiające się naróżnych oryginalnymi konceptualizacjach Natury w kulturze i teorii (m. in. w filmach Larsa von Triera, działalności norweskiej grupy „ekologów” Fuck For Forest, czy też w lacanowskiej psychoanalizie i neodarwinistycznej teorii literatury).

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Tomasz
 • Nazwisko Autora 1 Gnat
 • Imię Autora 2 Jacek
 • Nazwisko Autora 2 Mydla
 • Imię Autora 3 Agata
 • Nazwisko Autora 3 Wilczek
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Nature(s): Environments We Live By in Literary and Cultural Discourses
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2014
 • Liczba stron 228
 • Seria Nie
 • ISBN 978-83-226-2256-8

Reaching into the depths of the collective unconscious, A Sense of Apocalypse explores and re-interprets one of the West's primordial fears, namely that of the apocalyptic closure of both cultural praxis and individual experience. Yet, in contrast to popular connotations of the term, apocalypse is viewed here in terms of a transitional narrative locating the subject at the intersection of technological determinism, pop-cultural imagination, postmodern urbanism and digital textuality. All these form the components of a new post-apocalyptic landscape, which not only produces a new identity informed by dissolving post-Enlightenment paradigms, but also conjures up hints at a large number of existential possibilities triggered by late-capitalist technologies and their cultural consequences.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Marcin
 • Nazwisko Autora 1 Mazurek
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł A Sense of Apocalypse. Technology, Textuality, Identity
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
 • Rok wydania 2014
 • Liczba stron 138
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Literary and Cultural Theory - Volume 40
 • ISBN 978-3-631-64812-4

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec