Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii to tom, w którym historycy, filologowie i inni badacze spotykają się na polu badań nad tajemnicą, tajnością i teoriami spiskowymi w historii i w narracjach około- lub pseudohistorycznych. Z jednej strony rozważają oni znaczenie owych tematów w historii oraz ich konsekwencje społeczne i polityczne, a z drugiej strony pytają o kryteria historyczności wydarzeń oraz o wagę mechaniki narracji dla konstruowania opowieści i historii. W rozumieniu „kryptohistorycznym” zatem na szczególną uwagę zasługują – w szerokim rozumieniu tego słowa – teksty historyczne, które skupiają się na tropieniu, odkrywaniu i opisywaniu sekretów, spisków i spekulacji, a także na wyjaśnianiu ich strategii narracyjnych oraz mechanizmów ich powstawania. Autorzy artykułów zamieszczonych w tomie zastanawiają się do jakiego stopnia takie narracje przynależą do dyskursu właściwego historii, w jaki sposób przyczyniają się one do jego aberracji i jego rozwoju oraz zarysowują historiograficzne, metanarracyjne i retoryczne ramy historii i kryptohistorii. Tom zawiera również eseje stanowiące poszczególne studia przypadków i koncentrujące się nad historycznymi przykładami mechanizmów i zjawisk związanych z tajemnicą, tajnością i spiskowością. Obejmują one szerokie spektrum zagadnień – od średniowiecznej mityzacji śmierci władcy, przez historycystyczne rekonstruowanie renesansu, czarną legendę Marii Kazimiery, utajone znaczenia malarstwa Vermeera, osiemnastowieczne rozprawy szyfrologiczne, fenomen popularności dziewiętnastowiecznego seryjnego zabójcy, wiktoriańską parazytologię, filmy traktujące o zbiegłych nazistach, śmierć Olofa Palmego jako kanwę szwedzkich powieści detektywistycznych, konstruowanie narodu w oparciu o przeinaczone pojmowanie roli archeologii, po współczesną kryptografię asymetryczną.

Książka adresowana jest do szeroko rozumianej społeczności akademickiej i studentów, a szczególnie do historyków i filologów zajmujących się tematami historiografii, narratologii i ich społecznymi implikacjami.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Rafał
 • Nazwisko Autora 1 Borysławski
 • Imię Autora 2 Alicja
 • Nazwisko Autora 2 Bemben
 • Imię Autora 3 Jakub Gajda
 • Nazwisko Autora 3 Justyna Jajszczok
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2014
 • Liczba stron 192
 • Seria Tak
 • ISBN 978-83-8012-331-1

Affinities, a collection of essays dedicated to Professor Tadeusz Rachwał, a noted literary historian and cultural critic, pioneer of the present-day cultural studies in Poland, includes texts written by his friends, colleagues, and disciples. As it turns out, even though the topics discussed by the particular authors differ from each other, the volume has a definite focus: literature and culture from the early modern times to the present, approached in ways that combine attention to the textual detail with a broad perspective of social change and the ability to use the hermeneutics of suspicion to see through various received ideas and petrified ideologies. Scholars from Poland, the UK, and the USA have demonstrated that Professor Rachwał attracts minds that unite critical passion and inquisitiveness with expertise in many fields of research in today’s (post-)humanities.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Agnieszka
 • Nazwisko Autora 1 Pantuchowicz
 • Imię Autora 2 Sławomir
 • Nazwisko Autora 2 Masłoń
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Affinities. Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
 • Rok wydania 2014
 • Liczba stron 330
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Gdansk Transatlantic Studies in British and North American Culture - Volume 8
 • ISBN SBN 978-3-631-64340-2

Kompozycja Księgi Pamiątkowej ku czci Profesora Tadeusza Rachwała odzwierciedla zarówno historyczną chronologię tekstów omawianych przez Autorów tekstów wchodzących w jej skład, wielość i różnorodność tematów, metodologii, dziedzin i kierunków badawczych zaprezentowanych w tych esejach, jak i – charakteryzującą prace Profesora – oscylację pomiędzy historycznie osadzoną konkretnością a uniwersalistyczną refleksją; pomiędzy lokalnością a globalnością; immanencją materialności i tym, co ponadzmysłowe w przestrzeni, w której literatura, kultura i polityka przenikają się wzajemnie. Teksty zawarte w Księdze Pamiątkowej zdają sprawę z aktualnego stanu badań prowadzonych w kręgach naukowych, zainspirowanych osiągnięciami Profesora w dziedzinie historii i filozofii literatury brytyjskiej i literatury anglojęzycznej oraz w obszarze, który można określić mianem antropologii literatury i studiów kulturowych. Niniejszy tom demonstruje przekrój problematyki współcześnie rozważanej w tych dziedzinach.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Sławomir
 • Nazwisko Autora 1 Masłoń
 • Imię Autora 2 Agnieszka
 • Nazwisko Autora 2 Pantuchowicz
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Reciprocities: Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2014
 • Liczba stron 304
 • Seria Tak
 • ISBN 978-83-8012-289-5

Motivated by a desire to reflect critically on the ways in which speeds, both high and low, and their representations affect the construction, deconstruction and reconstruction of meanings around particular cultural texts, images and practices, Resistance in the Deceleration Lane uses the velocentric perspective to examine the phenomenon of «slow living» and its rhetoric. The book analyzes cultural practices which are inspired by the conviction that the increased speed of everyday life cannot be accepted unquestioningly. It portrays slowness as a strategy of contestation and resistance on one hand, and on the other it highlights the process of the gradual commercialization of the slow logo and suggests the rise of a post-slow stage in the history of speed.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Marzena
 • Nazwisko Autora 1 Kubisz
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Resistance in the Deceleration Lane
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
 • Rok wydania 2014
 • Liczba stron 220
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Literary and Cultural Theory - Volume 42
 • ISBN 978-3-631-65558-0

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec