Książka stanowi polemikę z feministyczną krytyką chrześcijaństwa. W obszarze dwudziestowiecznej teologii klasycznej (R. Guardini, H.U. von Balthasar, J. Ratzinger) Autorka podejmuje najczęściej poruszane w tekstach feministycznych elementy chrześcijańskiej doktryny. Znajdziemy wśród nich następujące: obraz Boga jako Ojca; historyczny Jezus a Chrystus, Boży Syn i Słowo Ojca; postać Marii, dziewiczej Matki Boga; seksualne konotacje sceny zwiastowania; utworzenie kobiety z żebra mężczyzny. Za pośrednictwem tych i innych często podnoszonych w środowisku feministycznym kwestii, przy okazji szczegółowego omówienia tychże w przestrzeni współczesnej teologii i biblijnej egzegezy, książka stanowi także pole konfrontacji myślenia „popularnego" z teologicznym, podkreślając schematyzm tak zwanej nowoczesności i dynamizm Tradycji. W rezultacie, uwolnione z deprecjonujących założeń feministycznych ideologii, poza ramami krzywego zwierciadła feminizmu teologiczna męskość i kobiecość wchodzą w nowe, zaskakujące układy.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Marta
 • Nazwisko Autora 1 Zając
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji Boga. Głosy teologów XX-wiecznych a (kon)teksty feminizmu
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2013
 • Liczba stron 264
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Komparatystyka Literacka i Kulturowa
 • ISBN 978-83-226-2138-7

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec