Książka przybliża czytelnikowi problematykę czasu jako tkanki utworu dramatycznego na przykładzie wybranych sztuk Williama Szekspira, tych, w których czas pełni szczególnie istotną funkcję. Przedmiotem  rozważań były sztuki o bardzo różnym charakterze, od komedii romantycznej poprzez dramat historyczny i tragedię po późne „romanse”. Każdy z rozdziałów był próbą syntetyzującego wniknięcia w tekst sztuki, który traktowano jako fundament świata literacko wykreowanego, z nastawieniem na ukazanie doniosłego znaczenia czasu, nie tylko jako elementu budującego konkretną czasoprzestrzeń („kalendarz” świata przedstawionego), lecz także jako swoiście ulotnego bytu, nieuchwytnego a jednak warunkującego dynamikę ludzkiej egzystencji (postawy, decyzje, plany, intrygi, itd.). Szczególną uwagę poświęcono tzw. przekleństwu narodzin, tj. osobliwej postawie życiowej zwróconej przeciwko czasowi organicznemu i retoryce ją wyrażającej. Przekleństwo narodzin, jak to sugeruje autor książki, jest charakterystyczne dla tragicznej wizji ludzkiej egzystencji. Okazuje się, iż w swej późnej twórczości Szekspir usiłuje przezwyciężyć ciążące na wielkich tragediach przekonanie o bezsensowności („próżności”) prokreacji i wypracowuje dynamiczną retorykę dramaturgiczną umożliwiającą wyrażenie afirmacji biologicznej strony życia, w tym szczególnie związków między członkami rodziny jako przejawów owej „biologii”, które w tragediach wydają się skażone.

Książka pozwala czytelnikowi na zetknięcie się z pulsującym życiem, ale również dramaturgią specyficznie ludzkiego istnienia, tekstem literackim. Namacalny staje się kunszt, z jakim dramaturg wydobywa na jaw to, co istotne w niestałym świecie ludzkich postaw i dążeń, które zawsze i w sposób zasadniczy odniesione zostają do czasu. Skupienie analiz wokół zagadnienia czasu staje się zatem okazją do ponownego przemyślenia – bez groźby osunięcia się w drętwy filozoficzny dyskurs – zasadniczych dla człowieka, „egzystencjalnych”, problemów i dylematów.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Jacek
 • Nazwisko Autora 1 Mydla
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł The Shakespearean Tide. Studies in the Dynamics of Human Time
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2012
 • Liczba stron 172
 • Seria Nie
 • ISBN 978-83-226-2085-4

Paradoxically, if nature has always been a source of fear, civilisation – its other and at the same time the epitome of progress and order – has not only doubled fear itself, but also added its new sister, anxiety. In effect, the notions of civilisation, fear and anxiety can hardly be separated. Fear – either linked with anxiety or distinct from it – lies at the foundation of civilisation, which as much promises to shelter us from these afflictions as it does proliferate them. Confronted no longer with the adversary powers of nature, humans have to face now the adversary powers produced by their own endeavours and ideologies. Each effort aimed at attaining an equilibrium results in new, unexpected rifts and breaches into which fear and anxiety grow. Out of the games played between fear and civilisation there emerge new versions of the human subject: homo anxious, homo civilis, homo rationalis.

This volume represents a collection of papers devoted to the many various relations between fear and society, culture and civilisation – both Western and Eastern, contemporary and past. The articles collected here approach the relationship of civilisation, fear, anxiety and the subject from multiple perspectives. Relating to modern critical thought, including that of Kant, Freud, Derrida, Kierkegaard, and Heidegger, they investigate the objects, causes and effects of fear: reality, nature, reason, libidinal excess, atheism, critical discourse, technological advances, conspiracy, terrorism, capital punishment, the diversity of cultures, and the breakdown of civilisation as a whole: most of all, however, they explore the various shades of fear itself.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Imię Autora 2 Agnieszka
 • Nazwisko Autora 2 Kliś
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Civilisation and Fear: Anxiety and the Writing of the Subject
 • Wydawca Cambridge Scholars Publishing
 • Miejsce wydania Newcastle upon Tyne
 • Rok wydania 2012
 • Liczba stron 350
 • ISBN 978-1-4438-3750-7

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec