Artykuły zawarte w tym tomie analizują różne formy „inności” (etniczność, rasa, klasa, akcent, płeć) oraz różnorodność, które zawarte są w sztuce pisania i w wyrażaniu kultury Litwinów, Polaków, Mennonitów, Niemców oraz Pierwszych Narodów Kanady.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Eugenia
 • Nazwisko Autora 1 Sojka
 • Imię Autora 2 Tomasz
 • Nazwisko Autora 2 Sikora
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Embracing Otherness. Canadian Minority Discourses in Transcultural Perspectives
 • Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Miejsce wydania Toruń
 • Rok wydania 2010
 • Liczba stron 242
 • ISBN 978-83-7611-759-1

Czy Kanada jest „państwem narodowym”, „narodem upaństwowionym” czy też „państwem znajdującym się w procesie unarodowienia”? Czy kanadyjska tożsamość może współistnieć z tożsamością postnarodową lub transnarodową? Autorzy artykułów zebranych w niniejszym tomie, kanadyści z Polski i Kanady, analizują złożoną problematykę narodowości i państwowości w kontekście kanadyjskich badań literackich i kulturowych na przykładzie pluralistycznego społeczeństwa kraju, który od początku swojej historii zmagał się z problemem tożsamości. Skupiając się, między innymi, na badaniu dyskursów etniczności, rasy czy płci kulturowej w wielu gatunkach literatury, filmu, muzyki i sztuk wizualnych pokazują oni istotną rolę kanadyjskich dyskursów kulturowych w (de)konstruowaniu mitów kanadyjskości, tworzeniu narracji kulturowych i kształtowaniu świadomości i postawy obywatelskiej. Teksty te, odzwierciedlające interdyscyplinarny charakter badań kanadyjskich, „ukazują proces przejścia w Kanadzie od idei państwa narodowego do państwa obywatelskiego oraz zwracają uwagę na to, iż pojęcie narodowości oraz państwowości zostaje w coraz większym stopniu zastąpione poprzez skupienie się na tożsamości kulturowej, na budowaniu przestrzeni dialogu i zaufania między mniejszościami a grupą dominującą".

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Mirosława
 • Nazwisko Autora 1 Bucholtz
 • Imię Autora 2 Eugenia
 • Nazwisko Autora 2 Sojka
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Państwo - naród - tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady
 • Wydawca Universitas
 • Miejsce wydania Kraków
 • Rok wydania 2010
 • Liczba stron 596
 • ISBN 97883-242-0941-5

Nowadays the issues of space and place pertain more than ever to the ongoing discussion about personal/regional/national identities. The worlds of private archives of memory often exist independently of political and administrative divisions, while dominant ideologies are often capable of re-defining national archives of memory through selective representation of the past. The way we remember our past and our heritage inscribes the space we live in: the places we remember and the places we wish to forget, the monuments we pull down and erect and the museums we build are only some of the signposts on the landscape of our cultural memory. The essays collected in this volume examine the role of places and spaces in the formation of both cultural practices and the existential experience of modern individual.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Imię Autora 2 Marzena
 • Nazwisko Autora 2 Kubisz
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Cartographies of Culture
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
 • Rok wydania 2010
 • Liczba stron 178
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Literary and Cultural Theory, vol. 35
 • ISBN 978-3-631-60909-5

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec