„Ten przesmyk stanu średniego” – już ów cytat, będący częścią tytułu, pozwala rozpoznać, że prezentowana publikacja to studium rozwoju literatury północnoamerykańskich przedmieść przełomu ostatnich stuleci. Autor koncentruje się na powieściach Johna Cheevera, Johna Updike’a i Richarda Forda, których tłem są przemiany społeczne tego okresu, zwłaszcza rozwój amerykańskich miast. Związki tej literatury z tradycją pozwalają przypisać mityzujące tendencje prozie Cheevera, „rokokowy” realizm – twórczości Updike’a, Forda zaś ukazać jako przedstawiciela postmodernistycznej wizji miejsca jako produktu gospodarki kapitalistycznej.

Problemem podjętym przez Autora jest stosunek establishmentu intelektualnego – krytyki literackiej – do suburbiów. Ukazane zostało pewne napięcie między sceptyczną oceną tej formy urbanistycznej wyjaławiającej duchowo a faktem, że większość Amerykanów – również elity – wychowała się na terenach podmiejskich.

Teoretycznoliteracki punkt odniesienia dla tych rozważań stanowią: Lionela Trillinga – teoria powieści jako gatunku m.in. o stratyfikacji społecznej, i Johna Gardnera – koncepcja „literatury moralnej” z ideą odrodzenia Dobra, Piękna i Prawdy.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Krzysztof
 • Nazwisko Autora 1 Kowalczyk-Twarowski
 • Książka współredagowana Nie
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2009
 • Liczba stron 200
 • ISBN 978-83-226-1903-2

The book addresses and interrogates discursive and cultural practices that are (or can be seen as) related to the well-established if elusive phenomenon known as Political Correctness or PC. The individual contributors look into PC-related cases within the humanities, literature, and the media. Accordingly, the publication is divided into three sections: Part I, «Revisiting the Issue: History, Theory, Language», examines PC in the contexts of three types of discourse: historical, theoretical and ideological, and linguistic. Part II, «Literary Case Studies», offers examinations of chosen literary works and authors. Part III, «The Media», looks at manifestations of PC-related issues in film and the popular magazine. Altogether the publication shows a variety of approaches to the PC phenomenon. The assumption of the editors is that while PC has indubitably penetrated contemporary culture, it continues to stir controversy. This scholarly debate is a response to what may be described as PC's universal reign.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Imię Autora 2 Jacek
 • Nazwisko Autora 2 Mydla
 • Imię Autora 3 Katarzyna
 • Nazwisko Autora 3 Ancuta
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Political Correctness. Mouth Wide Shut?
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
 • Rok wydania 2009
 • Liczba stron 223
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Literary and Cultural Theory vol. 32
 • ISBN 978-3-631-59411-7

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec