Twórczość Johna Maxwella Coetzeego, laureata Nagrody Nobla z 2003 roku, zazwyczaj rozpatruje się od strony problemów etycznych lub egzystencjalnych. Przewodnik Krytyki Politycznej przedstawia jej wymiar polityczny. Sławomir Masłoń proponuje całościową i zaskakującą interpretację dzieł noblisty, zwracając uwagę na takie kluczowe tematy, jak kolonializm, rasizm czy wewnętrzne sprzeczności i napięcia obecne w liberalnych społeczeństwach. Wykorzystując bogate instrumentarium psychoanalityczne, kreśli ewolucję estetycznych i światopoglądowych poszukiwań pisarza. Spotkanie Lacana i Coetzeego przynosi fascynujący efekt.

Dodatkowe informacje

  • Imię Autora 1 Sławomir
  • Nazwisko Autora 1 Masłoń
  • Książka współredagowana Nie
  • Tytuł Coetzee. Przewodnik Krytyki Politycznej
  • Wydawca Wydawnictwo Krytyki Politycznej
  • Miejsce wydania Warszawa
  • Rok wydania 2009
  • Liczba stron 368
  • ISBN 978-83-61006-22-0

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec