Prezentowana publikacja jest zbiorem opracowań, w których poddano analizie różnorodne konteksty związane z przestrzenia jako motywem wiodącym, a występującym w literaturze anglojęzycznej. Autorzy na podstawie wybranych dzieł i utworów literackich pokazują sposoby przedstawienia i funkcjonowania przestrzeni jako nośnika znaczeń związanych z tożsamością narodowa i kulturową czy etniczną. Obszary, w których sytuują się teksty tworzące tom, to: cywilizacja i to, co poza nią, człowiek i natura, przestrzeń miejska, pamięć, podróż i odkrywanie.
Przedstawiono złożone relacje w przestrzeni Afryki Południowej; zmianę świadomości i tożsamości dwóch pokoleń hinduskich emigrantów; związek człowieka z naturą; doświadczenia podróży w siedemnastowiecznej Anglii; obecność gnostyckiego motywu upadku ducha; losy Indian kanadyjskich zatrudnionych w kopalniach uranu; sposoby postrzegania krajobrazu jako zapisu przeszłości; motyw zamkniętej przestrzeni pokoju; przeprowadzono też swego rodzaju spekulacje na temat związków Szekspira z katolicyzmem.
Wnikliwej analizie poddano: sposób ukazania życia Indian w środowisku miejskim; stosunek poety do ojczyny widzianej z perspektywy turysty; literackie funkcjonowanie motywu ciała z punktu widzenia krytyki feministycznej; powieściowe konstruowanie opozycji „cywilizacji” i „barbarzyństwa”; powieści Dickensa z wykorzystaniem metafory „cyrkulacji” i „akumulacji”; problematykę męskich relacji w związku z relacjami czasoprzestrzennymi; konstrukcje przestrzeni kobiecej w tzw. chick-lit., a także funkcjonowanie motywu australijskiej pustki.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Imię Autora 2 Jacek
 • Nazwisko Autora 2 Mydla
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Mapping Literary Spaces: Memory, Place, Locality
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2009
 • Liczba stron 200
 • Seria Nie
 • ISBN 978-83-226-1836-3

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Agnieszka
 • Nazwisko Autora 1 Gołda-Derejczyk
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Through the Looking-Glass: the Postmodern Revision of Nineteenth-Century British Culture
 • Wydawca Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2009
 • Liczba stron 184
 • ISBN 978-83-60743-26-3

Książka jest wyrazem szacunku i wdzięczności współpracowników, uczniów i przyjaciół Pana Profesora Wojciecha Kalagi. Zamieszczone w niej teksty – jak piszą we Wstępie redaktorzy – cechuje, obok różnorodności i eklektyzmu, także rozmaity stopień powiązań z dorobkiem Pana Profesora.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Leszek
 • Nazwisko Autora 1 Drong
 • Imię Autora 2 Jacek
 • Nazwisko Autora 2 Mydla
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Znaki, tropy, mgławice. Księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Kalagi
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2009
 • Liczba stron 192
 • ISBN 978-83-226-1913-1

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec