The book is a collection of essays on the construction and questioning of Canadian nationalist discourses and cultural identity. The notion of Canadianness is discussed on the basis of literature, critical theory, film, theatre, painting music, politics and sociology. This interdisciplinary project presents views of writers and critics of various ethnic and cultural backgrounds.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Eugenia
 • Nazwisko Autora 1 Sojka
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł (De) Constructing Canadianness: Myth of the Nation and Its Discontents
 • Wydawca Wydawnictwo Naukowe Śląsk
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2008
 • Liczba stron 395
 • ISBN 978-83-7164-479-5

Książka, o charakterze interdyscyplinarnym, zawiera 14 artykułów analizujących kategorie porządku czy ładu oraz chaosu. Autorzy, przedstawiając różne rozumienia tych pojęć, omawiają je w wielu aspektach, kontekstach i konfiguracjach. Stosując różnorodne perspektywy badawcze, umieszczają swe rozważania na temat ładu i chaosu w sferze literatury anglojęzycznej, szeroko pojmowanej kultury, w tym popularnej, oraz filozofii i socjologii. Chronologiczny zakres artykułów obejmuje okres od wczesnego średniowiecza do postmodernizmu.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Małgorzata
 • Nazwisko Autora 1 Nitka
 • Imię Autora 2 Piotr
 • Nazwisko Autora 2 Dziedzic
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Fire and Ice. The Dialectic of Order and Chaos
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2008
 • Liczba stron 172
 • ISBN 978-83-226-1726-7

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec