Książka ta jest pierwszą polską monografią, która przedstawia zmienne interpretacje najważniejszej, najbardziej typowej i budzącej żywe polemiki powieści Josepha Conrada, Lorda Jim, na przestrzeni ponad stu lat. Autorka dokonuje przeglądu odczytań Lorda Jima w czterech perspektywach:

- znajdowanych w powieści odzwierciedleń realiów personalnych, sytuacyjnych i topograficznych;

- zawartych w utworze aluzji autobiograficznych;

- treści moralnych i psychologicznych;

- konstrukcji artystycznej: od strony genologicznej i struktury narracji

W dołączonym aneksie omówiono polskie przekłady Lorda Jima: Anieli Zagórskiej, Michała Kłobukowskiego i Michała Filipczuka.

Dodatkowe informacje

  • Imię Autora 1 Agnieszka
  • Nazwisko Autora 1 Adamowicz-Pośpiech
  • Książka współredagowana Nie
  • Tytuł "Lord Jim" Conrada. Interpretacje
  • Wydawca Universitas
  • Miejsce wydania Kraków
  • Rok wydania 2007
  • Liczba stron 222
  • Seria Nie
  • ISBN 97883-242-0615-5

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec