23 marca na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbył się Dzień Otwarty Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Naszymi gośćmi było niemal stu uczniów szkół średnich, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładów i wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się np. warsztaty kanadystyczne zorganizowane przez profesor Eugenię Sojkę, dr Sabinę Swetę Sen-Podstawska oraz panie Monikę Kołtun i Taylor Brecles oraz wykłady profesora Rafała Borysławskiego, profesora Leszka Dronga oraz doktora Justina Battina.

Podczas VI Kiermaszu Książek Używanych udało się nam zebrać ponad 2500 zł!!! Decyzje o podziale pieniędzy zostaną podjęte w tym tygodniu – na tablicy ogłoszeń zamieścimy informacje o tym, które fundacje otrzymają pomoc i w jakim wymiarze. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy podarowali nam książki (i inne dobra) oraz tym, którzy zechcieli je kupić. Szczególne podziękowania należą się wspaniałym wolontariuszkom: Oli Łazanek, Karolinie Woźniak, Magdzie Zgodzie i Kasi Włodarczyk – bez ich zaangażowania i pasji (i zdolności kulinarnych!) nie udałoby się nam zebrać takiej kwoty. Kolejny kiermasz już w kwietniu!

 Wykład Marty Dziurosz zgromadził liczną publiczność, która miała okazję zapoznać się z działalnością Free Word Centre w Londynie, w szczególności z zadaniami tłumacza-rezydenta. Marta jest absolwentką studiów w ramach programu „Kultura i literatura brytyjska i amerykańska”, które ukończyła w 2006r  oraz kursu podyplomowego z zakresu tłumaczenia literackiego w Katedrze UNESCO UJ. Pierwsza część jej wykładu poświęcona była działalności Free Word Centre jako miejsca działającego na przecięciu kultury i polityki oraz tworzącego przestrzeń współdziałania wydawców, pisarzy, tłumaczy, naukowców, pracowników trzeciego sektora, artystów, dziennikarzy i aktywistów. Cel programowy centrum, czyli propagowanie wolności słowa, realizowany jest poprzez liczne programy i projekty, w tym omawiany podczas seminarium program „Power of Translation” skupiający takie inicjatywy jak praca z nauczycielami i uczniami wielojęzycznymi (głównie ze środowisk emigranckich i uchodźczych) wykorzystująca twórczy potencjał przekładu i wielojęzyczności, a także kampanie przeciw cenzurze oraz programowe wspieranie czytelnictwa wśród osób i grup społecznie wykluczonych.

W dniu 9 listopada 2016 Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich zorganizował wykład gościnny profesora teologii Douglasa Christie z Loyola Marymount University w Los Angeles oraz Ralpha Blacka, poety i współdyrektora Brockport Writers Forum ze State University of New York. Tematem wykładu były współczesne przejawy (mikro)rasizmu w społeczeństwie amerykańskim ukazane w obsypanej nagrodami poetyckiej medytacji Claudii Rankine pt. Citizen: An American Lyric (2014). W trakcie wykładu studenci spontanicznie dzielili się doświadczeniami związanymi z istnieniem uprzedzeń rasowych w swoim otoczeniu. Żywa dyskusja towarzysząca wykładowi zdaje się świadczyć o uniwersalności i wadze podnoszonego przez gości problemu.  

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec