Programy studiów zamieszczone w tej sekcji dotyczą specjalności prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach kierunku filologia angielska począwszy od roku akademickiego 2012/2013

.

Programy studiów zamieszczone w tej sekcji dotyczą programów specjalności prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach specjalności filologia angielska na kierunku filologia począwszy od roku akademickiego 2009/2010. Programy te dotyczą wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli naukę na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, w latach 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012.

Zapraszamy do zapoznania się z opisami modułów kształcenia specjalności prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach kierunku filologia angielska.Opisy te dotyczą specjalności prowadzonych przez IKiLA począwszy od roku akademickiego 2012/2013 - zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji.

Wszystkie linki prowadzą do dokumentów w formacie Adobe Acrobat Reader (PDF).

Strona 1 z 2

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec