Poniżej zamieszczono raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia  w roku akademickim 2015/2016 sporządzony przez Kiedunkowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia kierunku filologia angielska.

Poniżej zamieszczono raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia  w roku akademickim 2013/2014 sporządzony przez Kiedunkowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia kierunku filologia angielska.

Poniżej umieszczono ocenę efektów kształcenia na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2013/14 przygotowaną przez Kierunkowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia kierunku filologia angielska.

Poniżej zamieszczono raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia  w roku akademickim 2013/2014 sporządzony przez Kiedunkowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia kierunku filologia angielska.

Poniżej umieszczono ocenę efektów kształcenia na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2012/13 przygotowaną przez Kierunkowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia kierunku filologia angielska.

Ocena efektów kształcenia na kierunku Filologia angielska w roku akademickim 2012/13

Poniżej zamieszczono raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia  w roku akademickim 2012/2013 sporządzony przez Kiedunkowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia kierunku filologia angielska.

Strona 1 z 2

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec