Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) umieszczonymi na stronach Wydziału Filologicznego UŚ. Ponieważ struktura systemu zapewniania jakości kształcenia jest hierarchiczna, strony informacyjne WSZJK prezentują wiele regulacji nadrzędnych wobec Kierunkowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku filologia angielska.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Kierunkowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia kierunku filologia angielska. Stworzony system ma pod swoją opieką wszystkie specjalności studiów kierunku filologia angielska, czyli specjalności studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone zarówno przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języka Angielskiego, jak i specjalności prowadzone wspólnie.

 

Kierunkowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia dla kierunku filologia angielska został powołany przez Dziekana Wydziału Filologicznego, zgodnie §6, pkt. 4 Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24.04.2012 r. w sprawie zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim. Obecny skład Zespołu:

Dr Monika Grotek - przewodnicząca
Dr Marta Mamet-Michalkiewicz – z-ca przewodniczącej
Dr hab. Adam Wojtaszek
Dr Tomasz Burzyński
Dr Marcin Sarnek
Dr hab. Konrad Szcześniak
Dr Marcin Zabawa
Mgr Katarzyna Holewik– przedstawiciel doktorantów
Lic. Joanna Legięć – przedstawiciel studentów

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec