NASZE STUDIA TO:

  • BEZPŁATNE STUDIA W POLSCE NA EUROPEJSKIM POZIOMIE
  • NOWE ATRAKCYJNE PROGRAMY STUDIÓW
  • MOŻLIWOŚĆ KOMPONOWANIA WŁASNEGO PROGRAMU STUDIÓW (PRZEDMIOTY DO WYBORU)
  • MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA NA JEDNYM Z PARTNERSKICH UNIWERSYTETÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS, M.IN. W HISZPANII, FRANCJI, ANGLII, NIEMCZECH I SZWECJI
  • PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA NAUKOWE STUDENTÓW
  • WYKŁADOWCY PRACUJĄCY Z PASJĄ I POWOŁANIEM
  • INSPIRUJĄCA I PRZYJAZNA ATMOSFERA
  • NOWOCZESNY BUDYNEK ODDANY DO UŻYTKU W 2008 ROKU

Zachęcamy wszystkich kandydatów na studia na specjalności prowadzone przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na nasze studia. Rekrutacja na specjalności kierunku filologia angielska prowadzone przez IKiLA prowadzona jest drogą elektroniczną na takich samych zasadach jak na inne kierunki i specjalności oferowane przez Uniwersytet Śląski. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji można znaleźć na stronach Uniwersytetu Śląskiego.

Egzamin z literatury obejmuje historię literatury brytyjskiej i amerykanskiej. W przypadku literatury amerykanskiej, pytania obejmują całość materiału. W przypadku literatury brytyjskiej pytania losowane są z jednego z nastepujacych przedziałów (do wyboru przez zdającego): 1. do XVI wieku 2. XVII i XVIII wiek 3. XVIII i XIX 4. XIX i XX.

Poniżej można pobrać zestawy zagadnień z historii literatury brytyjskiej, historii literatury amerykańskiej oraz. Zestaw zagadnień z językoznawstwa oraz (obowiązkowe dla wszystkich zdających) zagadnienia z metodyki nauczania języka angielskiego pobrać można na stronach Instytutu Jezyka Angielskiego.

Zagadnienia z zakresu historii literatury brytyjskiej (zagadnienia uaktualinone w dniu 11. marca 2011r.) pobierz (dokument PDF)
Zagadnienia z zakresu historii literatury amerykańskiej pobierz (dokument PDF)

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec