Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie "Discover Canada 2015"

23 Paź. 2014

Informujemy o drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - „Discover Canada 2015”, który jest wspólną inicjatywą Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Żorach. Patronat nad konkursem objęli: Ambasador Kanady w Polsce, Konsul General Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, oraz Prezydent Miasta Żory. Wśród nagród znajdują się cztery indeksy (dwa na studia w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, oraz dwa w Instytucie Języka Angielskiego) oraz wysokie nagrody pieniężne. Koordynatorką konkursu z ramienia Uniwersytetu Śląskiego jest dr Eugenia Sojka, kierownik Centrum Studiów Kanadyjskich.

Ten pionierski projekt edukacyjny, składający się z trzech etapów, ma na celu doskonalenie umiejętności językowych uczniów, ale przede wszystkim poszerzanie ich horyzontów kulturowych poprzez zachęcanie do studiowania kanadyjskiej kultury, historii, geografii i polityki w kontekście szeroko rozumianej problematyki różnorodności. W związku z rosnącą wielokulturowością Europy kanadyjska polityka wielokulturowości może służyć jako wzór do rozwiązywania potencjalnych europejskich problemów społecznych oraz budowy społeczeństwa respektującego różnorodność kulturową i inność. Konkursy takie jak Discover Canada mają wpływ na proces wychowania przyszłych liderów nowego świata pozbawionego uprzedzeń i dyskryminacji.

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczniów z całej Polski. Do pierwszego etapu konkursu w formie testu, przeprowadzonego w zarejestrowanych szkołach, przystąpiło 1207 osób. W przygotowaniach do konkursu pomogły uczniom udostępnione na stronie internetowej konkursu materiały oraz listy sugerowanych tekstów o wielorakiej problematyce kanadyjskiej. Drugi etap konkursu odbył się na Uniwersytecie Śląskim. Uczniowie napisali esej akademicki na jeden z dwunastu ogłoszonych wcześniej tematów badawczych oraz test sprawdzający wiedzę z wybranych aspektów kanadyjskości. Etap ten wyłonił dwunastu finalistów, którzy przystąpili do walki o dwa indeksy na Filologię Angielską UŚ (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytut Języka Angielskiego), jak również wysokie nagrody pieniężne, książkowe i rzeczowe. W finale, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, uczniowie zdawali egzamin ustny oraz przedstawiali swoją prezentację multimedialną na temat „Duch Kanady” (The Spirit of Canada). Odpowiedzi uczniów oceniane były przez komisję składającą się z przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich oraz rodowitych Anglików, lektorów j. angielskiego. Oceniano wypowiedzi finalistów nie tylko pod względem treści, ale przede wszystkim umiejętności krytycznego myślenia ich autorów. Dzień zakończył się rozdaniem nagród i ciekawym programem artystycznym przygotowanym przez uczniów i nauczycieli Liceum, w obecności Prezydenta Miasta Żory, Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz sponsorów i publiczności. Organizatorzy są pod wrażeniem niezwykle poważnego i ambitnego podejścia uczniów do konkursu. Byli oni bardzo dobrze przygotowani, prezentując wysoki poziom wiedzy na tematy kanadyjskie, co jest godne uwagi i pochwały, gdyż tematyka kanadyjska nie jest wprowadzana na zajęciach szkolnych, a oznacza to, iż uczniowie przyswoili ogromny zakres wiedzy indywidualnie lub pod opieką swoich nauczycieli na zajęciach ponadprogramowych.

Konkurs ten, oprócz przybliżenia uczniom piękna Kanady i różnorodności osiągnięć jej mieszkańców, spełnia ważną rolę w edukacji międzykulturowej, inspiruje do poznania modelowych kanadyjskich rozwiązań ważnych dla krajów wielokulturowych oraz przygotowuje współczesną młodzież do roli przyszłych liderów demokratycznych społeczeństw otwartych na inne kultury bez względu na rasę czy religię, bez uprzedzeń wobec inności i odrębności wszelkiego rodzaju.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: http://www.mt-oka.pl/

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec