Amerykańskie i kanadyjskie studia literaturoznawcze i kulturoznawcze

Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich prowadzi hemisferyczne i transoceaniczne studia amerykanistyczne - a więc badania poddające naukowej refeksji kultury obu Ameryk, postrzegane jako „naczynia polączone”. Tak określony charakter prowadzonych w Zakładzie działań naukowych pozwala diagnozowac dynamikę zależnosci między zjawiskami i procesami zachodzącymi „wewnątrz” Ameryk, ale także „poprzez oceany”: między Europą i Afryką a Amerykami - i między Amerykami a Oceanią i Azją.

W ramach tak zarysowanego ogólnego profilu, Pracownicy Zakładu realizują badania w następujących obszarach tematycznych:

a) obszar rozważań teoretycznych i metodologicznych

 • metodologiczne podstawy hemisferycznych i transoceanicznych studiów nad Amerykami;
 • poststrukturalne teorie rasy, klasy i genderu w kontekście hemisferycznych i transoceanicznych studiów nad Amerykami;
 • metodologia studiów postkolonialnych a jej zastosowania dla badań nad Amerykami;
 • teoretyczne aspekty związkow między literaturą, historią/historiografią i filozofią;
 • metodologiczne podstawy zastosowań psychohistorii do badań literackich/kulturowych;
 • teoretyczne aspekty studiów nad tożsamością w kontekście hemisferycznych i transoceanicznych badań nad Amerykami;
 • metodologiczne podstawy studiów nad diasporą, interkulturowością, transkulturowością i trans-indygennością/autochtonicznością w kontekście specyfiki kultur amerykańskich;
 • krytyka mitografczna i teorie mitu wobec metanarracji amerykańskich i kanadyjskich;
 • metodologia interdyscyplinarnych studiów folklorystycznych w badaniach amerykanistycznych;
 • metodologia komparatystyki interdyscyplinarnej w kontekście muzyki i literatury;
 • badania muzyczno-literackie (tzw. „muzyka słów”, tematyzacja muzyki w dziele literackim, konstrukcyjność muzyczna w literaturze)
 • współczesne i historyczne dyskursy technologii: technologia a kultura;
 • teoretyczne aspekty studiów cyberkulturowych i badan nad narracjami interaktywnymi;
 • teoretyczne aspekty związków między ewolucją prawa a przebiegiem procesu historyczno-kulturowego.

b) obszar badan diachronicznych

 • historia literatury Stanów Zjednoczonych i Kanady w kontekście hemisferycznych i transoceanicznych relacji kulturowych;
 • historia literatury i kultury polsko-amerykańskiej i polsko-kanadyjskiej;
 • historia dramatu amerykańskiego i kanadyjskiego w kontekście dyskursów tożsamościowych;
 • dialog transkulturowy pomiędzy krajami kontynentu północnoamerykanskiego a Polska i Europą;
 • historia literatur i kultur autochtonicznych oraz innych kultur etnicznych i diasporycznych;
 • historia i kultura polityczna USA i Kanady;
 • historia kultur regionalnych w USA i Kanadzie;
 • historia sztuki w kontekście hemisferycznych i transoceanicznych relacji kulturowych;
 • amerykanskie historie alternatywne;
 • „spiskowe teorie dziejow” w kontekście lokalnym i globalnym;
 • diachroniczne studia nad folklorem USA i Kanady w kontekście hemisferycznych i transoceanicznych relacji kulturowych (oratura, baśnie, ballady);
 • historia muzyki amerykańskiej i kanadyjskiej w kontekście hemisferycznych i transoceanicznych relacji kulturowych;
 • biblijne inspiracje w literaturach krajów kontynentu północnoamerykańskiego.

c) obszar amerykanistycznych badan interdyscyplinarnych

 • badania muzyczno-literackie

—jazz i muzyka popularna w kontekście hemisferycznych i transoceanicznych relacji kulturowych.

 • badania nad kulturą doby nowych mediów i globalizacji

—gry komputerowe a amerykański system ochrony własności intelektualnej i prawo do prywatnosci;
—badania nad telewizją w kontekście hemisferycznych i transoceanicznych relacji kulturowych;
—Wiedza, estetyka, etyka i pedagogika ludności rdzennej w kontekście globalizmu.

 • badania nad ideologią w świetle zjawisk społecznych

—ideologiczne fundamenty „amerykańskiego snu”;
—zjawisko amerykańskiego Południa;
—polityczna poprawność a proza „białego nacjonalizmu”.

 • badania nad filozofią literatury i sztuki

—literatura „Amerykańskiego Renesansu” jako forma filozoficznej ekspresji;
—„Ameryka” jako „inicjatywa oparta na wierze ”;
—Literatury kontynetu północnoamerykańskiego wobec „faktografii”;
—Kontynenty rozdzielone oceanami we wzajemnych wyobrażeniach.

—literackie echa myśli filozoficznej i teozoficznej (mistycyzm Thomasa Mertona)

 • badania nad „Wielkimi tematami literatury Amerykańskiej”

d) Hemisferyczne i transoceaniczne studia amerykanistyczne

badania poddające naukowej refleksji kultury obu Ameryk, postrzegane jako „naczynia połączone”. Tak określony charakter prowadzonych w Zakładzie działań naukowych pozwala diagnozować dynamikę zależności między zjawiskami i procesami zachodzącymi „wewnątrz” Ameryk, ale także „poprzez oceany”: między Europą i Afryką a Amerykami - i między Amerykami a Oceanią i Azją. W ramach tak zarysowanego ogólnego profilu, Pracownicy Zakładu realizują badania w następujących obszarach tematycznych:

 • obszar rozważań teoretycznych i metodologicznych, gdzie refleksji poddawane są metodologiczne podstawy hemisferycznych i transoceanicznych studiów nad Amerykami,
 • obszar badań diachronicznych, gdzie nacisk kładziemy na historię literatury Stanów Zjednoczonych i Kanady w kontekście hemisferycznych i transoceanicznych relacji kulturowych,
 • obszar badań nad filozofią literatury i sztuki, gdzie koncentrujemy się na literaturze „Amerykańskiego Renesansu” jako formie filozoficznej ekspresji; zjawisku „Ameryki” jako „inicjatywy opartej na wierze ”; relacji literatur kontynentu północnoamerykańskiego i „faktografii”; odbiciu kontynentów rozdzielonych oceanami we wzajemnych wyobrażeniach oraz literackich echach myśli filozoficznej i teozoficznej.

PRZEJDŻ DO STRONY ZAKŁADU STUDIÓW AMERYKAŃSKICH I KANADYJSKICH

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec