Ogólny profil badawczy Instytutu

Działalność naukowo-badawcza Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych obejmuje cztery wzajemnie przenikające się i uzupełniające obszary: są to (1) interdyscyplinarne badania kulturoznawcze i literaturoznawcze, (2) studia z teorii literatury i kultury, oraz skupiające się na konkretnych epokach, zjawiskach, trendach lub autorach (3) brytyjskie studia kulturoznawcze i literaturoznawcze i (4) amerykańskie i kanadyjskie studia kulturoznawcze i literaturoznawcze.

Badania prowadzone są przez następujące jednostki Instytutu:

  • Zakład Teorii Literatury i Kultury
  • Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej
  • Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
  • Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych

Ponadto w strukturze Instytutu działają trzy centra badawcze:

  • Centrum Studiów Kanadyjskich
  • Centrum Gender Studies
  • Centrum Badań Narracji Interaktywnych.
  • Wyniki badań publikowane są w tomach zbiorowych redagowanych pod egidą Instytutu, w usytuowanym w Instytucie periodyku Er(r)go: Teoria - Literatura - Kultura, w pracach serii Literary and Cultural Theory oraz w publikacjach zamieszczanych indywidualnie przez pracowników w różnorodnych periodykach i tomach w kraju i za granicą.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec