Council of the Institute of English Cultures and Literatures

Senior Research and Teaching Staff

Junior Research and Teaching Staff Representatives

Ph.D. Student's Representative

Administrative Staff Representative

  • Mgr Bożena Czwiertnia-Leszkiewicz

Students' Representatives

  • Szymon Podolec
  • Jakub Waldman

 

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec