Działalność naukowo-badawcza Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych obejmuje cztery wzajemnie przenikające się i uzupełniające obszary: są to (1) interdyscyplinarne badania kulturoznawcze i literaturoznawcze, (2) studia z teorii literatury i kultury, oraz skupiające się na konkretnych epokach, zjawiskach, trendach lub autorach (3) brytyjskie studia kulturoznawcze i literaturoznawcze i (4) amerykańskie i kanadyjskie studia kulturoznawcze i literaturoznawcze.

Badania prowadzone są przez następujące jednostki Instytutu:

  • Zakład Teorii Literatury i Kultury
  • Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej
  • Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
  • Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych

Ponadto w strukturze Instytutu działają trzy centra badawcze:

  • Centrum Studiów Kanadyjskich
  • Centrum Gender Studies
  • Centrum Badań Narracji Interaktywnych.
  • Wyniki badań publikowane są w tomach zbiorowych redagowanych pod egidą Instytutu, w usytuowanym w Instytucie periodyku Er(r)go: Teoria - Literatura - Kultura, w pracach serii Literary and Cultural Theory oraz w publikacjach zamieszczanych indywidualnie przez pracowników w różnorodnych periodykach i tomach w kraju i za granicą.

Wymienione i opisane niżej tematy i projekty pilotowane są przez konkretne Zakłady i Centra, ale nie są ograniczone ich ramami i łączą pracowników różnych sekcji. Ten brak ścisłych podziałów dyscyplinarnych i nacisk na wspólnotę badań powoduje, iż nie przypisujemy żadnej szczegółowej problematyki którejkolwiek z jednostek instytucjonalnych.

Considering the current condition of research into British culture and literature, the themes of research subjects extend far beyond the literary and cultural spheres. Liminal territories become of growing interest, not only literary-cultural ones, but also ones connected with sociological, aesthetic, political and economic studies. Studies on British culture and literature have been broadened by such contexts as British-American culture, Polish-British culture, comparative literature, for instance German-British, British American, issues in translation, whose theory postulates the crossing of cultural borders, philosophical and aesthetic aspects of English language literature, problems in literary history and many other phenomena at the meeting point of Anglophone cultures and literatures. From the earliest historical times of the Old-English culture, Middle-English literature, but most of all, since the 18th century, British culture and literature has become an important challenge and inspiration for interdisciplinary studies. They no longer entail only historical analyses of literary works, but also theoretical, cultural, philosophical, and structural aspects, as well as studies on subjectivity and identity, cultural difference, frequently in the context of European and non-European (e.g. American) culture. Thus the suggested study subjects concern a broad thematic spectrum, which frequently exceeds historical frameworks and contexts connected only with British culture and literature and entails many comparative spheres – other (non)European cultures and literatures.

The Department of American and Canadian Studies specializes in Hemispheric, Transatlantic and Transpacific research on the Americas, approaching the cultures of the dual continent as inextricably connected "communicating vessels." A thus defined research profile allows us to diagnose the dynamics of the interdependence between phenomena and processes taking occurring "within" the Americas, but also "across the oceans": between Europe and Africa and the Americas -- as well as between the Americas and Asia and Oceania.

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec