Wor(l)ds in Transition. Studies in English Language, Culture, and Literature

Ewa Borkowska, Andrzej Łyda, red.

Additional information

Ewa Borkowska, Andrzej Łyda, red. Wor(l)ds in Transition. Studies in English Language, Culture, and Literature, Katowice: Wydawnictwo WSZMIJO, 2004.

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec