Kultura dialogu: tożsamość europejska a edukacja

Ewa Borkowska, Andrzej Łyda, red.

Additional information

Ewa Borkowska, Andrzej Łyda, red. Kultura dialogu: tożsamość europejska a edukacja, Katowice: Wydawnictwo WSZMIJO, 2004.
Pages: 134
ISBN: 83-87-29652-X

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec