In the Space of Arts: Interdisciplinarity, Identity and (post)Modernity

Ewa Borkowska, red.

Additional information

Ewa Borkowska, red. In the Space of Arts: Interdisciplinarity, Identity and (post)Modernity, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2004.
Pages: 276
ISBN: 83-226-1362-8
Szczegóły na stronie wydawcy

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec