Under the Gallows of Zoto's Brothers: Essays on "The Manuscript Found in Saragossa"

Zbigniew Białas, red.

Additional information

Zbigniew Białas, red. Under the Gallows of Zoto's Brothers: Essays on "The Manuscript Found in Saragossa", Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2001.
Pages: 210
ISBN: 83-226-1092-0
Szczegóły na stronie wydawcy

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec