Writing of the Heart and the Epistolary Form. The Case of Richardson's Clarissa

Małorzata Nitka

Additional information

Małorzata Nitka. Writing of the Heart and the Epistolary Form. The Case of Richardson's Clarissa, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 1997.
Pages: 116

Books by the same authors or editors:

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec