Philosophy and Rhetoric. A Phenomenological Study of Gerard Manley Hopkins' Poetry

Ewa Borkowska

Additional information

Ewa Borkowska. Philosophy and Rhetoric. A Phenomenological Study of Gerard Manley Hopkins' Poetry, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 1992.
Pages: 153

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec