Czas w kulturze i języku

Janusz Arabski, Ewa Borkowska, Andrzej Łyda, red.

Additional information

Janusz Arabski, Ewa Borkowska, Andrzej Łyda, red. Czas w kulturze i języku, Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, PARA, 2005.
Pages: 197
ISBN: 978-8-392-2778-1-1

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec