"Zobaczyć świat w ziarenku piasku". O przyjaźni, pamięci i wyobraźni. Tom jubileuszowy dla Profesora Tadeusza Sławka

Ewa Borkowska, Małgorzata Nitka, red.

Książka zawiera 16 esejów dotyczących poezji, malarstwa, reliefu, topologii miasta, kultury – w bardzo szerokim kontekście studiów interdyscyplinarnych. Autorzy, angliści i poloniści, uczniowie i współpracownicy Profesora Tadeusza Sławka, uwypuklają przede wszystkim tematykę przyjaźni i wyobraźni, tak bliską ich Mistrzowi, a także pamięci – w aspekcie kultury, literatury i sztuki przeszłości.

Czytelnik, w tym niekoniecznie znawca twórczości T. Sławka, znajdzie w pracy wiele inspiracji z dziedziny sztuki, filozofii, filologii, literatury polskiej i obcej oraz kultury (zwłaszcza malarstwa), ukazywanych m.in. z perspektywy amerykańskiej, brytyjskiej, polskiej, włoskiej, hebrajskiej, irlandzkiej, postkolonialnej.

Additional information

Ewa Borkowska, Małgorzata Nitka, red. , Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2006.
Pages: 200
ISBN: 978-83-226-1645-7
Szczegóły na stronie wydawcy

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec