Musica inter artes

Stanisław Kosz, Marcin Trzęsiok, Zbigniew Białas, red.

Additional information

Stanisław Kosz, Marcin Trzęsiok, Zbigniew Białas, red. Musica inter artes, Katowice: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 2013.
Pages: 193
ISBN: 978-83-85679-74-5

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec