Embracing Otherness. Canadian Minority Discourses in Transcultural Perspectives

Eugenia Sojka, Tomasz Sikora, red.

Artykuły zawarte w tym tomie analizują różne formy „inności” (etniczność, rasa, klasa, akcent, płeć) oraz różnorodność, które zawarte są w sztuce pisania i w wyrażaniu kultury Litwinów, Polaków, Mennonitów, Niemców oraz Pierwszych Narodów Kanady.

Additional information

Eugenia Sojka, Tomasz Sikora, red. Embracing Otherness. Canadian Minority Discourses in Transcultural Perspectives, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
Pages: 242
ISBN: 978-83-7611-759-1
Szczegóły na stronie wydawcy

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec