Additional Info

  • Imię Autora 1 Liliana
  • Nazwisko Autora 1 Barczyk-Barakońska
  • Książka współredagowana Nie
  • Tytuł Melancholy Discourse in the Baroque. A Reading of Robert Burton's Anatomy of Melancholy
  • Wydawca Uniwersytet Śląski, PARA
  • Miejsce wydania Katowice
  • Year of publication 2009
  • Liczba stron 202
  • Seria Nie
  • ISBN 978-83-61061-60-1,

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec