Additional Info

  • Imię Autora 1 Małgorzata
  • Nazwisko Autora 1 Nitka
  • Książka współredagowana Nie
  • Tytuł Railway Defamiliarisation. The Rise of Passengerhood in the Nineteenth Century
  • Wydawca Wydawnictwo UŚ
  • Miejsce wydania Katowice
  • Year of publication 2006
  • Liczba stron 244
  • Seria Nie
  • ISBN 978-83-226-1618-5

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec