Additional Info

 • Imię Autora 1 Teresa
 • Nazwisko Autora 1 Pyzik
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Wielkie tematy literatury amerykańskiej. Tom 2: "Granica", pogranicze, Zachód
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2004
 • Liczba stron 228
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Wielkie tematy literatury amerykańskiej, vol. 2
 • ISBN 83-226-1381-4

Additional Info

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Literary Theory. A Critical Reader
 • Wydawca Wydawnictwo Naukowe Śląsk
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2004
 • Liczba stron 580
 • ISBN 83-7164-417-5

Additional Info

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł "My som tukej". Kilka szkiców o przestrzeniach Śląska
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2004
 • Liczba stron 110
 • ISBN 83-226-1411-X

Additional Info

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Tropy tożsamości: inny, obcy, trzeci
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2004
 • Liczba stron 212
 • ISBN 83-226-1350-4

Dylematy wielokulturowości

Friday, 17 Dec. 2004

Poruszona w pracy problematyka tożsamości i różnicy przedstawiona została w różnych perspektywach: filozoficznej, socjologicznej i kulturoznawczej. Zebrane artykuły (autorstwa m.in. Zygmunta Baumana, Andrzeja Szahaja, Marzeny Kubisz, Marii Popczyk) tworzą wielowątkową narrację skupioną wokół głównego tematu i stanowią ważny głos w dyskusji na temat współczesnej teorii oraz praktyki społecznej , poświęconej wielokulturowości.

Additional Info

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Dylematy wielokulturowości
 • Wydawca Universitas
 • Miejsce wydania Kraków
 • Year of publication 2004
 • Liczba stron 366
 • ISBN 83-242-0362-1

Additional Info

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł The Same, the Other, the Third
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2004
 • Liczba stron 276
 • ISBN 83-226-1352-0

The art of posing riddles is possibly as old as mankind and spans two apparent extremes which, nevertheless, converge in the riddlic form: that of wisdom and that of play. With this perspective in mind, the author examines the poetic enigmas present in the culture of Anglo-Saxon England, exploring both the Anglo-Latin riddles of Aldhelm and those recorded in the Exeter Book. His study investigates the Old English riddlic texts from a variety of angles, arguing for the possibility of establishing patterns of Anglo-Saxon riddlic composition as such. Rafal Boryslawski intends to prove that both the Exeter collection and the Aenigmata of Aldhelm are constructed on the grounds of an identifiable structure of interrelations and interdependencies. Additionally, he argues that the riddlic mode of literary representation is also visible in other Anglo-Saxon poetic compositions. The analysis of such an assumption leads to the conclusion that the predilection for the riddle form in Anglo-Latin and Anglo-Saxon poetry results from an Old English vision of the Christian world.

Additional Info

 • Imię Autora 1 Rafał
 • Nazwisko Autora 1 Borysławski
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł The Old English Riddles and the Riddlic Elements of Old English Poetry
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
 • Year of publication 2004
 • Liczba stron 223
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Studies in English Medieval Language and Literature, vol. 9
 • ISBN 978-3-631-52359-9

Additional Info

 • Imię Autora 1 Ewa
 • Nazwisko Autora 1 Borkowska
 • Imię Autora 2 Andrzej
 • Nazwisko Autora 2 Łyda
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Wor(l)ds in Transition. Studies in English Language, Culture, and Literature
 • Wydawca Wydawnictwo WSZMIJO
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2004

Additional Info

 • Imię Autora 1 Ewa
 • Nazwisko Autora 1 Borkowska
 • Imię Autora 2 Andrzej
 • Nazwisko Autora 2 Łyda
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Kultura dialogu: tożsamość europejska a edukacja
 • Wydawca Wydawnictwo WSZMIJO
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2004
 • Liczba stron 134
 • ISBN 83-87-29652-X

Additional Info

 • Imię Autora 1 Ewa
 • Nazwisko Autora 1 Borkowska
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł In the Space of Arts: Interdisciplinarity, Identity and (post)Modernity
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2004
 • Liczba stron 276
 • ISBN 83-226-1362-8
Page 1 of 2

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec