Additional Info

 • Imię Autora 1 Teresa
 • Nazwisko Autora 1 Pyzik
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Literatura w kształceniu i wychowaniu
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 1997
 • Liczba stron 109
 • Seria Nie

Additional Info

 • Imię Autora 1 Małorzata
 • Nazwisko Autora 1 Nitka
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Writing of the Heart and the Epistolary Form. The Case of Richardson's Clarissa
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 1997
 • Liczba stron 116
 • Seria Nie

Additional Info

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Nebulae of Discourse Interpretation, Textuality, and the Subject
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien
 • Year of publication 1997
 • Liczba stron 213
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Literary and Cultural Theory, vol. 1
 • ISBN 978-3-631-31903-1

The Wild and the Tame

Wednesday, 17 Dec. 1997

Additional Info

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Imię Autora 2 Tadeusz
 • Nazwisko Autora 2 Rachwał
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł The Wild and the Tame
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 1997
 • Liczba stron 123
 • Seria Nie

Additional Info

 • Imię Autora 1 Zbigniew
 • Nazwisko Autora 1 Białas
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Mapping Wild Gardens: The Symbolic Conquest of South Africa
 • Wydawca Verlag Die Blaue Eule
 • Miejsce wydania Essen
 • Year of publication 1997
 • Liczba stron 243
 • Seria Nie
 • ISBN Verlag Die Blaue Eule

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec