Additional Info

 • Imię Autora 1 Tadeusz
 • Nazwisko Autora 1 Rachwał
 • Imię Autora 2 Tadeusz
 • Nazwisko Autora 2 Sławek
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł The Most Sublime Act. Essays on the Sublime
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 1994
 • Liczba stron 148
 • Seria Nie

Additional Info

 • Imię Autora 1 Ewa
 • Nazwisko Autora 1 Borkowska
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł From Donne to Celan. Logo(Theo)logical Patterns
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 1994
 • Liczba stron 183
 • Seria Nie

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec