Additional Info

 • Imię Autora 1 Tadeusz
 • Nazwisko Autora 1 Rachwał
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Approaches of Infinity. The Sublime and the Social. Studies in Eighteenth-Century Writings
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 1993
 • Liczba stron 143
 • Seria Nie

Additional Info

 • Imię Autora 1 Zbigniew
 • Nazwisko Autora 1 Białas
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Post-Tribal Ethos in Contemporary Anglophone African Literature: A Study in Detribalisation
 • Wydawca Verlag Die Blaue Eule
 • Miejsce wydania Essen
 • Year of publication 1993
 • Liczba stron 116
 • Seria Nie
 • ISBN 3-89206-558-6

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec