Additional Info

  • Imię Autora 1 Wojciech
  • Nazwisko Autora 1 Kalaga
  • Książka współredagowana Nie
  • Tytuł The Literary Sign: A Triadic Model
  • Wydawca Wydawnictwo UŚ
  • Miejsce wydania Katowice
  • Year of publication 1986
  • Liczba stron 119
  • Seria Nie

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec