Additional Info

 • Imię Autora 1 T. Bela
 • Nazwisko Autora 1 A. Branny
 • Imię Autora 2 W. Kalaga
 • Nazwisko Autora 2 K. Samirowska
 • Imię Autora 3 J. Strzetelski
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł The Study of the Literary Work. Introduction
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Miejsce wydania Kraków
 • Year of publication 1979
 • Liczba stron 217
 • Seria Nie

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec