13 marca 2013 r. - Dzień Otwarty IKiLA

Wednesday, 13 Mar. 2013

Zapraszamy uczniów szkół średnich do uczestnictwa w Dniu Otwartym Instytutu Kuiltur i Literatur Anglojęzycznych, który odbędzie się 13 marca 2013 r.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach odbywających się zgodnie z harmonogramem zajęć studentów. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w salach uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt emailowy z poszczególnymi wykładowcami prowadzącymi wybrane przez Państwa zajęcia. (adresy email są dostępne na stronie Instytutu.

10.30 - 11.15, dr Marcin Sarnek, wicedyrektor Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych: Prezentacja kierunków studiów oferowanych przez IKILA
Sala Rady Wydziału (zapraszamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w tej prezentacji bez konieczności wcześniejszego potwierdzania obecności)

11.30:
1. mgr Kilian, język pisany, 1. rok, sala 2.6,
2. dr Kubisz, kultura angielskiego obszaru językowego, 1. rok, sala 2.1,
3. dr hab. Nitka, historia literatury angielskiej, 2. rok, sala 1.49,
4. mgr Muller, język pisany, 3. rok, sala 2.3,
5. dr Front, interpretacja literatury angielskiej, 4. rok, sala 3.23

13.15:
1.mgr Grzanka, konwersacja, 1. rok, sala 2.22,
2. mgr Kilian, język pisany, 1. rok, sala 2.6,
3. dr Kubisz, historia angielskiego obszaru językowego, 1. rok, sala 1.49 (do 14:00)
4. dr hab. Nitka, historia literatury brytyjskiej, 2. rok, sala 0.3 (do 14:00),
5. dr hab. Nitka, historia literatury angielskiej, 2. rok, sala 0.3 (od 14:00),
6. dr Front, interpretacja literatury angielskiej, 5. rok, sala 3.23

15.00:
1. mgr Muller, język pisany,1. rok, sala 3.47,
2. mgr Gustek-Sikorska, historia literatury amerykańskiej, 1. rok, sala 2.9,
3. dr Sarnek, kultura angielskiego obszaru językowego, 2. rok, sala 0.1 (do 15:45),
4.dr Sarnek, nowe media, 3. rok, sala 0.1 (od.15:45),
5. dr Chromik, przekład jako zjawisko kulturowe, 4. rok, sala 1.48,
6.dr Front, rozumienie tekstu, 4. rok, sala 3.23,
7. mgr Kuchciński, pisanie twórcze, 5. rok, sala 2.19,

16.40:
1. dr Jędrzejko, historia literatury amerykańskiej, 1. rok, sala 1.46,
2.mgr Gustek-Sikorska, kultura angielskiego obszaru językowego, 2. rok, sala 2.9,
3. dr Sarnek, nowe media, 3. rok, sala 0.1,
4. dr Front, rozumienie tekstu, 4. rok, sala 3.23,
5. dr Chromik, przekład jako zjawisko kulturowe, 4.rok, sala 1.48,
6. dr Mazurek, tłumaczenie tekstów kultury, 5.rok, sala 2.2

18.20:
1.mgr Gustek-Sikorska, historia literatury amerykańskiej, 1. rok, sala 2.9,
2.dr Jędrzejko, przekład jako zjawisko kulturowe, 4. rok, sala 1.46

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec