Mgr Magdalena Bednorz gospodarzem i organizatorem seminarium lvl.up poświęconego fandomom gier wideo

Thursday, 9 Mar. 2017

W niedzielę, 26 lutego, odbyło się siódme spotkanie z cyklu seminariów groznawczych organizowanych w Krakowie przez nieformalną grupę badaczy gier z Uniwersytetu Jagiellońskiego – lvl.up. Seminarium organizowane i prowadzone było wspólnie przez mgr Joannę Kucharską z Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Magdalenę Bednorz, reprezentującą Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Z ramienia naszego Instytutu w wydarzeniu uczestniczył również Jacek Wandzel, student studiów drugiego stopnia specjalności Sprint-Write.

Tematem seminarium były tym razem fandomy gier wideo. Celem seminarium było połączenie badań gier i badań publiczności w celu rozważenia specyfiki gier w kontekście społeczności fanowskich i ich twórczości. Seminarium było próbą zastanowienia się nad tym w jaki sposób interaktywność gier inspiruje do kreatywnego działania, oraz próbą analizy konkretnych przypadków negocjowania znaczenia poprzez praktyki fanowskie.

Seminarium miało formę paneli składających się dwudziestominutowych prezentacji, które następnie omawiane były w dyskusji między uczestnikami, jak i w końcowej dyskusji plenarnej.


 

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec