Informacje o opiekunach naukowych i promotorach rozpraw doktorskich

W trosce o zapewnienie przejrzystości procesu naboru na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) oraz by zapewnić kandydatom na studia doktoranckie dostęp do informacji na temat potencjalnych opiekunów naukowych i przyszłych promotorów rozpraw doktorskich, przedstawiamy poniżej informacje dotycząca zainteresowań naukowych samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Gorąco zachęcamy studentów ostatnich lat studiów magisterskich zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz innych kandydatów na studia doktoranckie do zapoznania się z tymi profilami akademickimi potencjalnych opiekunów naukowych.

Opisy te zostały przygotowane przez pracowników IKiLA w sposób umożliwiający zapoznanie się kandydatom na studia doktoranckie z możliwą tematyką rozpraw doktorskich i zakresem prowadzonych przy pomocy opiekunów naukowych i promotorów badań naukowych.

 • Informacje dla potencjalnych słuchaczy studiów doktoranckich

  I. Spis potencjalnych tematów badawczych dla doktorantów:
  - literatura kolonialna i postkolonialna
  - literatury etniczne
  - literatura angielska i amerykańska (wiek XVIII - XX)
  - literatura podróżnicza
  - diarystyka literacka
  - orientalizm w literaturze i sztuce

  II. Lista obronionych doktoratów
  1. Bojana Bujwid-Sadowska, Uniwersytet Śląski (27 czerwca 2003): Labyrinth as an Aesthetic Category in the Works of Anais Nin
  2. Katarzyna Glasenapp-Konkol, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (16 grudnia 2003): English School Stories for Girls and Boys, 1880-1920: A Cultural Analysis
  3. Hanna Brdyś, Uniwersytet Śląski (22 marca 2005): The Artistic Imagination and the Symbolic Journey: Edgar Allan Poe’s Travel Writing
  4. Agnieszka Gołda-Derejczyk, Uniwersytet Śląski (12 lipca 2005): „Through the Looking-Glass:” The Postmodern Revision of Ninteenth Century British Culture
  5. Katarzyna Nowak, Uniwersytet Wrocławski (4 października 2005): Traveling Subjects in Liminal Circumstances: Indian Diasporic Fiction
  6. Patrycja Dawidowicz, Uniwersytet Śląski (13 września 2007): Imperial Adventure in Victorian Colonial Fiction
  7. Sonia Front, Uniwersytet Śląski (4 października 2007): On the Necessity of Crossing Boundaries – Time, Language and Identity in the Writing of Jeanette Winterson
  8. Marta Mamet-Michalkiewicz, Uniwersytet Śląski (21 lipca 2009): Between the Orient and the Occident. Transformations of The Thousand and One Nights
  9. Agnieszka Stanecka (Uniwersytet Śląski) (1 października 2009): Uprootedness: Hanif Kureishi's Early Works and the Question of Postcolonial (Dis)Order
  10. Anna Bysiecka-Maciaszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) (23 czerwca 2010): Od kolonializmu i lokalności po globalizm, od mimikry po hybrydyczność: analiza propozycji badawczych Homiego Bhabhy na przykładzie wybranych utworów literackich.
  11. Joanna Stolarek (Uniwersytet Śląski): „Narrative and Narrated Homicide”: The Vision of Contemporary Civilisation in Martin Amis’s Postmodern Crime Fiction (4 lipca 2011).
  12. Karolina Lebek (Uniwersytet Śląski): Stor(y)ing the Object: Representations of Curiosities and Self-fashioning in Early Modern England (27 listopada 2012)
  13. Monika Kowalczyk-Piaseczna (Uniwersytet Śląski): Middle Easts: The Rhetoric of Somatics, Otherness and Sublimity in Selected Polish and British Travel Reportages of the 20th and 21st Century (1 czerwca 2013)
  14. Sonia Caputa (Uniwersytet Śląski) Contemporary American Writers of Polish Descent. A Study of the Fiction of Anthony Bukoski and Stuart Dybek (6 grudnia 2013)
  15. Justyna Rusak (Uniwersytet Śląski): Dylematy egzystencjalne w biografiach i twórczości pisarek amerykańskiego Południa (25 kwietnia 2014)
  16. Karolina Błeszyńska (Uniwersytet Śląski) Marking Space: Representations of the Farm in Selected South African Writings (14 lipca 2014)
  17. Julia Szołtysek (Uniwersytet Wrocławski): Temptation, Promise Threat: A Cultural Study of East and West in Contact (28 października 2014)
  18. Aneta Lipska (Uniwersytet Śląski): Podróże „olśniewającej damy”: studium dzienników Marguerite Blessington (28 lutego 2016)

  19. Agnieszka Podruczna (Uniwersytet Śląski): Reading the Body of the Other in Feminist Postcolonial Science Fiction (Ciało Innego w feministycznym postkolonialnym dyskursie science-fiction) (25 października 2017).

  Dyżur

  19, 23 lutego, 2, 9, 14, 28 marca: 13:00 - 14:30
   

  Gabinet: 4.60

  E-Mail:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • Informacje dla potencjalnych słuchaczy studiów doktoranckich

  Zainteresowania naukowe - proponowane obszary:

  • - kultura i literatura Irlandii oraz Irlandii Północnej (szczególnie okres współczesny – tj. wiek XX i XXI)

  • - pamięć kulturowa w kontekście politycznym i historycznym

  • - retoryka w dyskursach kulturowych i literackich; pojęcie reprezentacji w dyskursie, performatywny wymiar dyskursów kulturowych

  • - współczesna powieść historyczna; historiografia a literatura; współczesne odmiany realizmu

  • - autobiografizm, powieść autobiograficzna, autobiografia jako gatunek

  • - powieść akademicka (tzw. campus fiction)

  • - pragmatyzm i neopragmatyzm amerykański

   

  Dotychczas przeprowadzone przewody doktorskie:

  Agnieszka Kliś-Brodowska (obrona 2013 r.): “Gothic Discourses: Cultural Theories and the Contemporary Conceptions of Gothic Fiction” 

  Tomasz Gnat (obrona 2013 r.): “Simulacrum of the ‘Green’ Apocalypse: Ecocriticism and Apocalyptical Rhetoric in Environmental Discourse”

  Anna Malinowska (obrona 2012 r.): „Postaci kampu. Studium konstrukcji pozy.”

  Aleksandra Musiał (wszczęty przewód 2016 r.): “'An American Tragedy': Strategies of Representing Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam”

  Zainteresowania badawcze

  retoryka

  kultura i literatura Irlandii

  pamięć kulturowa

  autobiografia jako zjawisko kulturowe

  Dyżur

  Poniedziałek 12:15-13:15

  Czwartek 14:45-15:30

  Gabinet: 4.68

  E-Mail:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • Informacje dla potencjalnych słuchaczy studiów doktoranckich

  Zapraszam do konsultowania tematów przyszłych prac doktorskich. Tematy mogą dotyczyć czasu i temporalności w literaturze i/lub kulturze, zagadnienia pamięci, świadomości, science fiction, gender/feminist studies, zagadnień literatury postmodernistycznej i innych zagadnień literatury współczesnej (angielskiej lub amerykańskiej) lub filmu (do indywidualnego ustalenia).

  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Zainteresowania badawcze

  *czas i temporalność we współczesnej literaturze brytyjskiej

  *fizyka kwantowa w literaturze brytyjskiej

  *postmodernistyczna literatura brytyjska

  *czas i temporalność we współczesnym kinie

  *neuronauka w literaturze

  *literatury podróżnicze

  Dyżur

  Środy g. 10.30.

   

   

  Gabinet: 4.57

  E-Mail:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • Informacje dla potencjalnych słuchaczy studiów doktoranckich

  Uprzejmie proszę o osobisty kontakt w celu omówienia możliwości współpracy.

  Zainteresowania badawcze

  Zainteresowania ogólne
  • Literatura amerykańska
  • Teoria literatury i kultury
  • Studia postkolonialne
  • Teoria przekładu literackiego

  Zainteresowania szczegółowe

  • Literatura i filozofia Hermana Melville’a
  • Literatura i kultura „Amerykańskiego Renesansu”
  • Literatura jako filozofia/filozofia jako literatura
  • Literackie i kulturowe studia porównawcze
  • Poststrukturalne teorie literatury
  • Przekład a aksjologia

  Dyżur

  Dyżury w semestrze letnim 2017/2018  

  • Czwartki: 13.15–15.00 pok. 3.55 (IKiLA) 

  • Sytuacje palące: każdy dzień po uprzednim ustaleniu (email lub telefon)


  Dyżur w sesji letniej 2017/2018 
   

  • Czwartki: 14, 21, 28 czerwca 2018: 13.15–15.00 pok. 3.55 (IKiLA) 

   

  Planowane wyjazdy:

  16–22 kwietnia 2018: ERASMUS „Sapienza" University of Rome

  18–21 maja 2018: „School of Polish Culture” University of Dublin

  Gabinet: 3.55

  E-Mail:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec